De wereld volgens Rinus

Zingeving, filosofie, levensbeschouwing, religie en cultuur

Tempelier

De Tempel en de Islam

De Tempeliers een geestelijke omwenteling hebben doorgemaakt door hun contacten met joden en moslims in het toenmalige nabije Oosten. Joden, christenen en moslims bleken gezamenlijk lid te zijn van de lichtbroederschap van Ormoez, die verdraagzaamheid en tolerantie voorstonden.
DSC_1085A

Bezinning op de dood betekent bezinning op de vrijheid

Sterven is niet iets afschuwwekkends dat je moet zien te ontlopen, dat je zo lang mogelijk moet zien uit te stellen, maar veeleer iets waar je dag in dag uit mee leeft. Daaruit ontstaat een zeldzaam gevoel van oneindigheid. Bezinning op de dood is bezinning op de vrijheid. Wie geleerd heeft te sterven heeft afgeleerd een slaaf te zijn.
Da Vinci

Weet gij niet dat ge goden zijt?

Peter Solomon stond op en begon rond de tafel te ijsberen. ‘Zoals je weet, bestaat er een oude profetie dat de dag zal komen waarop het Verloren Woord zal worden herontdekt… de dag waarop het Verloren Woord aan de duisternis zal worden ontrukt… en waarop de mensheid opnieuw zal kunnen beschikken over de vergeten macht ervan.’
waterlelie kopie 2

De Veda's en de gnosis

Wat hebben de Vedische traditie uit India en de wereld van de Gnosis met elkaar gemeen? Dat antwoord is simpel. Onze goddelijke kern bevindt zich in alle schepselen, zowel in mens, dier als plant.
DSC_0907A

De verhalen van de Grote Traditie willen ons wakker maken

De zin van het leven is het vinden van het fundament, de rots, het werkelijke steunpunt waar je leven op staat. Het gaat erom daar verbinding mee te maken en van daaruit te kunnen leven.
DSC_0910

In den beginne was er stilte

De mystici beschrijven de stilte als de plek waar de ziel op adem kan komen, waar ze zichzelf terug kan vinden. De ziel heeft de herademing van de stilte nodig om het verleden door het heden heen te laten incarneren in dat wat toekomst genoemd wordt.
DSC_4151A

De gave om te leren en te zorgen

Yoga in zijn oorspronkelijke betekenis heeft het over het ontdekken van je speciale gave. In de zin van het ontdekken wat je hier aan het doen bent en hoe je dat dan vervolgens ook doet.
DSC_4262A

De wereld is mooier te maken dan dat ze al is

“Maar ik wil helemaal niet terug naar de aarde” stribbelde de Kleine ziel tegen. U weet wel: voordat de geboren mogen worden hebben kleine zielen nog wel eens even een gesprek met een van de wijze mensen die aan de andere kant verblijven.
de-verloren-zoon

Tijd versus tijd: het ware wachten

Verleden, heden en toekomst zijn wonderlijke fenomenen. Strikt genomen zijn het heel neutrale termen die alleen maar iets vertellen over wat geweest is, wat nog is en wat nog moet komen.
Tempel

Elke religie begint met mystiek

We gaan religieus gezien andere tijden tegemoet. De tijd dat religies het zich kunnen permitteren om tegenover elkaar te blijven staan is voorbij. Men zal moeten samenwerken.
Christiane Berkvens-Stelevlinck bij Rinus van Warven in Tendens

Rabbijn Marc Alain Ouaknin over creatief lezen

Er zijn twee manieren van lezen: wurgend of strelend. Je kunt een tekst proberen te begrijpen. Je grijpt de tekst stevig vast. Het passende gebaar bij be-grijpen is een vuist die de tekst in een dodelijke greep krijgt.
rumi

De islam begint als bevrijdingsproces

Er was in de tijd van Mohammed een emancipatie van het individu nodig, een bevrijdingsproces uit de strakke regels van de stammencultuur. De mystieke stromingen binnen de islamitische wereld kunnen een bijdrage leveren aan het emancipatie- en bevrijdingsproces van de moderne gelovige.